ผาหอบ PhaHob

ผาหอบ PhaHob

บันทึกเมื่อ :

ผาหอบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผาหอบ รอยเลื่อนแผ่นดินกว่าสามแสนปีตามธรรมชาติ แถมมีคุ้งน้ำใหญ่ไหลผ่านกลางหน้าผาโอบขนาบทั้งสองข้าง มีถ้ำรูปหัวใจ และสามารถล่องแพโดยการชักเชือกชมความงามของหน้าผา ตั้งอยู่ในอำเภอแม่เมาะ …