มหกรรมกลองนานาชาติ ลือลั่น สนั่นโลก

มหกรรมกลองนานาชาติ ลือลั่น สนั่นโลก

บันทึกเมื่อ :

มหกรรมกลองนานาชาติ ลือลั่น สนั่นโลก “INTERNATIONAL DRUM FESTIVAL 2016” ร้อยเรียง เสียงกลองปู่จา เฉลิมพระเกียรติ 7๐ ปี จอมราชัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ร่วมกับ จังหวัดลำปาง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลำป…