ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง

ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง

บันทึกเมื่อ :

ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง (Wellness Center Lampang) เริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้การบริหารงานของ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเปิดให้บร…