ถนนสายวัฒนธรรม ท่ามะโอ ลำปาง

ถนนสายวัฒนธรรม ท่ามะโอ ลำปาง

บันทึกเมื่อ :

ถนนวัฒนธรรมหรือถนนสายวัฒนธรรมท่ามะโอ จังหวัดลำปาง ทุกเย็นวันศุกร์แหล่งจำหน่ายอาหารพื้นเมือง สิ่งของเครื่องใช้  ถนนวัฒนธรรมสถานที่สืบสานเรื่องการอยู่  การกินที่เรียบง่าย  ตามวิถีคนเมืองเก่า ถนนวัฒนธรรม หรือ ถนนสายวัฒ…