งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง 2559

บันทึกเมื่อ :

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2559 ในปีนี้ จังหวัดลำปางได้จัดเตรียมกิจกรรมให้มีความยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยได้นำงานด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น เป็นมนต์เสน่ห์ของเมื…