งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง 2560

บันทึกเมื่อ :

ขอบคุณภาพจากเพจ : แอ่วลำปาง ม่วนแต้ๆหนา งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2560 ในปีนี้ ลำปางท้าเที่ยวข้ามภาคในงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง” 9 – 13 เมษายน หนึ่งในสยามของเมือ…

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง 2559

บันทึกเมื่อ :

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2559 ในปีนี้ จังหวัดลำปางได้จัดเตรียมกิจกรรมให้มีความยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยได้นำงานด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น เป็นมนต์เสน่ห์ของเมื…