งานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ 17

บันทึกเมื่อ :

รำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ 17 ซึ่งปีนี้ ครบรอบ 100 ปี วันที่ 1 -5 เมษายน 2559 เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรถไฟรถม้าลำปาง ซึ่งเป็นพาหนะสำคัญที่ชาวลำปางใช้สัญจรตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน จึงน…