วันจันทร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 18:16 น.
ติดต่อโฆษณา | แนะนำสถานที่รีวิว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เค ซีไลย์ ลำปาง
เข้าสู่ระบบสมาชิก
เมนูหลัก

งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง หวังฟื้นเศรษฐกิจลำปาง วันที่ 17 - 26 ธ.ค. 2564

26 ต.ค. 2564 22:12 น. 1564

แชร์หน้านี้  แชร์หน้านี้  

   ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัด นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อปท. และภาคเอกชน ดำเนินการประชุมการจัดงานฤดูหนาวฯ ประจำปี 2565 

            ซึ่งที่ประชุมมีแนวทางการจัดงานฯ โดยกำหนดในวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง และเตรียมความพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนกิจกรรม/ภารกิจงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 การรักษาความสงบเรียบร้อย การแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีนครลำปาง  เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในจังหวัด หรือกระจายรายได้สู่ชุมชน 

แสดงความคิดเห็น