บันทึกเมื่อ :

« All Events This event has passed. งานบวงสรวงเสาหลักเมืองและสืบชะตาเมือง 5 พฤษภาคม , 2016 @ 08:00 – 17:00 « วิถีถิ่น วิถีกลอง วิถีชาวละกอน เทิดไท้องค์ราชัน ๘๙ พรรษา งานมหกรรมอาหารพื้นถิ่นลำปาง Lampang l…