สถานที่ยอดนิยมที่ใครๆ มาลำปางแล้วต้องเก็บภาพฝากเพื่อนๆ และอยู่ใกล้กาดกองต้า..ถนนคนเดินลำปาง เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์

DSCF3381

สะพานรัษฎาภิเศก (Ratsadaphisek Bridge) จ.ลำปาง

สะพานรัษฎาภิเศก หรือ สะพานขาว ตั้งอยู่ที่ถนนรัษฎา เป็นสะพานข้ามแม่น้ำวัง ตั้งอยู่ในเขตตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เดิมเป็นสะพานไม้ ที่ทางเจ้าผู้ครองนครลำปาง (เจ้านรนันทไชยชวลิต เจ้าผู้ครองนครลำปาง) และชาวจังหวัดลำปางได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฯ ในวาระที่ ร.5 ในโอกาสที่พระองค์ครองราชย์ครบ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2437 หลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างใหม่เมื่อเดือนมี.ค. 2460 นับได้ว่าเป็นสะพานที่มีคุณค่าคู่เมืองลำปางมายาวนานกว่า 98 ปี อีกเพียง 2 ปีก็จะครบ 100 ปี เทศบาลนครลำปางชาวลำปาง คงจะจึงมีพิธิเฉลิมฉลองสะพานรัษฎา-ภิเศก อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

DSCF3379

สะพานรัษฎา เป็นสะพานร่วมสมัยกับยุคอารยธรรมรถไฟมีอายุผ่านสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 มาแล้ว และรอดพ้นจากการโจมตีทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรมาได้ด้วยการทาสีพรางตา และด้วยการอ้างว่าสะพานแห่งนี้ไม่มีประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของนางลูซี สคาร์ลิง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิชานารี ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกองทัพสัมพันธมิตรในขณะนั้น

สะพานรัษฎาภิเศกภิเษกยังทำหน้าที่สัญลักษณ์ของเมืองลำปาง มีเรียกกันหลายชื่อเช่น “ขัวสี่โก๊ง (สะพานสี่โค้ง)” “ขัวหลวง (สะพานใหญ่)” และ“ขัวขาว (สะพานขาว)” นับเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความคงทนมากกว่าสะพานรุ่นเดียวกันที่ไม่เหลืออยู่แล้วในปัจจุบัน

DSCF3376

  • เสาสี่ต้น ที่ตั้งอยู่ตรงหัวสะพานฝั่งละสองต้น หมายถึงความมั่นคงแข็งแรง
  • พวงมาลายอดเสาทั้งสี่ด้าน ของเสา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • ครุฑสีแดง ด้านหน้าเสาทุกต้น เป็นตราสัญลักษณ์ของแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 6
  • ไก่หลวง หรือไก่ขาว ตรงกลางเสา เป็นสัญลักษณ์ประจำนครลำปาง

DSCF3383

DSCF3382

ที่อยู่ : ถนนรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง