ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง (Wellness Center Lampang)

เริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้การบริหารงานของ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเปิดให้บริการทางด้านสุขภาพและการแพทย์ มากว่า 27 ปี โดยการสนับสนุนของ สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปางเปิดให้บริการทางด้านสุขภาพ อันประกอบไปด้วย งานบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ ตรวจตามคำสั่งแพทย์ เอกซเรย์(ปอด ทรวงอก หัวใจ) ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย รวมถึงให้การรักษากายภาพบำบัด และมีนวดไทยประคบ ไว้บริการประชาชนทั่วไป ทั้งนี้สำหรับท่านที่ใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกระทรวงการคลัง สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ที่ ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง

วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 07.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 07.00 – 15.00 น.

เพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/wellnesslampang