วัดพระธาตุจอมปิง เป็นวัดศิลปะแบบล้านนา โดดเด่นเห็นได้ชัดที่ลักษณะตัวของพระธาตุที่สวยงามอร่าม ด้วยสีทองและฐานเป็น ลักษณะย่อมุม องค์พระธาตุภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชจุดเด่นสำคัญของวัดนี้คือ การเกิดเงาสะท้อนเป็นภาพสีธรรมชาติขององค์พระธาตุ


วัดพระธาตุจอมปิง ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 26 กิโลเมตร ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาไทย วัดพระธาตุจอมปิงเป็นวัดโบราณ วัดนี้มีความมหัศจรรย์ของการเกิดเงาสะท้อนเป็นภาพสีธรรมชาติขององค์พระธาตุ ผ่านรูเล็กบนหน้าต่างมาปรากฏบนพื้นภายในพระอุโบสถตลอดเวลาที่มีแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน

ทางวัดยังจัดที่สำหรับแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ขุดพบในบริเวณนี้ด้วย และภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุจอมปิง จัดแสดงเศียรพระพุทธรูป กำไลลูกปั้นหิน ชามตราไก่ ถ้วยที่ทำจากกระดูกสัตว์

การเดินทาง นั้นใช้เส้นทางเดียวกันกับวัดพระธาตุลำปางหลวง แต่แยกซ้ายตรงที่ว่าการอำเภอไปอีก 17 กิโลเมตร

ประวัติของวัดพระธาตุจอมปิง หาอ่านจากหลายๆ ที่ก็มีเนื้อหาที่ต่างกันไปบ้าง ส่วนที่ทางวัดยึดเป็นข้อมูลประวัติของวัด กล่าวว่า พระนางจามเทวี ขณะมาสร้างวัดพระธาตุลำปางหลวง เสร็จแล้วก็ได้มาสร้างวัดพระธาตุจอมปิงอีกวัด จากนั้นวัดก็ร้างไป ต่อมาท่านนันทปัญญา พี่เลี้ยงของพระเจ้าลกคำ (เจ้าติโลกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่) ได้มาทำการบูรณะซึ่งเมืองนี้มีชื่อว่า เมืองจุมภิตาราม ท่านนันทปัญญามีเพื่อนชื่ออ้ายจอมแพร่ ทั้งสองได้สร้างวัดคนละวัดวัดที่อ้านจอมแพร่สร้างคือวัดจอมปิงลุ่มปัจจุบัน วัดที่ท่านนันทปัญญาสร้างชื่อวัดจอมพี่เลี้ยง (วัดพระธาตุจอมปิง)
ถึง พ.ศ. 2000 ได้เกิดศึพระยาใต้ยกทัพมาประชิดเมืองลำปาง (สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา) เจ้าหมื่นด้งนครไม่อยู่ไปราชการที่เชียงใหม่ เหลือแต่พระนางราชเทวีกำลังตั้งครรภ์เจ้าหาญแต่ท้อง ได้แต่งกายเป็นชายออกไปสู้รบจนกองทัพพระยาใต้พ่ายไป เมื่อเจ้าหมื่นด้งนครและเจ้าติโลกราชทราบก็ยกกองทัพจากเมืองเชียงใหม่มาช่วย สถานที่รบเรียกว่า “มหาสนุก” และได้ฉลองชัยชนะที่วัดนี้ พระนางได้สร้างเจดีย์ไว้องค์หนึ่ง ส่วนสัณฐานดังกองข้าวเปลือกได้ตั้งชื่อวัดเสียใหม่ว่า “วัดจอมพิงค์ชัยมงคล” จนเพี้ยนมาเป็นจอมปิงในปัจจุบัน

พระประธานวัดพระธาตุจอมปิง   ภายในมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นประธาน หน้าตักกว้าง 2.2 เมตร สูง 7.30 เมตร ไม่ปรากฏพระนามขององค์พระ แต่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดพระธาตุจอมปิง พระวิหารหลวงจะปิดเวลาประมาณ 5โมงเย็น หรือเลยไปนิดหน่อย ระวังการเดินทางให้มาถึงก่อนนะครับ

พระธาตุจอมปิง   เป็นองค์พระธาตุขนาดกว้าง 18 เมตร สูง 34 เมตร เคยถูกฟ้าผ่าในปี พ.ศ.2500 ทำการบูรณะใหม่อีกหลายครั้ง ปรากฏตามตำนานกล่าวว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (กระดูกซี่โครงด้านซ้าย)

พระอุโบสถวัดพระธาตุจอมปิง   จากองค์พระธาตุจะมองเห็นอุโบสถหลังนี้อยู่ใกล้ๆ กัน ขนาดของอุโบสถนั้นเล็กมากเมื่อเทียบกับพระวิหารหลวง คือมีขนาดกว้าง 6.6 เมตร ยาว 11.2 เมตร บูรณะเมื่อปี 2501 ภายในมีพระประธานปางมารวิชัย ฐานกว้าง 1.1 เมตร สูง 1.7 เมตร มีตู้ใส่พระธรรมโบราณ 2 ใบ มีเงาพระบรมธาตุเป็นภาพสะท้อนสีธรรมชาติที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญในปี พ.ศ. 2513 ตอนที่เด็กวัดมาเล่นซ่อนหาแล้วปิดประตูโบสถ์จนเห็นเงาพระธาตุที่พื้นโบสถ์ลอดช่องเล็กๆ ที่บานหน้าต่างเข้ามา เกิดเป็นความอัศจรรย์แก่ผู้ที่ได้พบเห็น หลังจากนั้นข่าวการพบเงาพระธาตุก็แพร่ไปทั่ว ชาวบ้านต่างเดินทางกันมาชมปรากฏการณ์นี้ จนมีชื่อเรียกกันมากมาย เช่น วัดพระธาตุเงาทอง วัดพระธาตุสองเงา วัดพระธาตุมหัศจรรย์ วัดพระธาตุเงาสี เป็นต้น

ที่อยู่: ตำบล นาแก้ว อำเภอ เกาะคา ลำปาง 52130
โทรศัพท์: 054 362 359