สถานที่พักผ่อน เยี่ยมชมธรรมชาติสไตล์เกาหลี อุโมงค์ต้นไม้ออกดอกให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม ทุกปลายเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปีต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน


ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองนอก
” ที่อำเภอเกาะคา ลำปาง” เราก็มีถนนดอกไม้นะ!!

🌳 ต้นกัลปพฤกษ์ สองข้างทาง ณ สวนสาธารณะ อ.เกาะคา มีบริการอาหารเครื่องดื่ม และยังมีต้นมัลเบอร์รี หรือลูกหม่อนและดอกกัลปพฤกษ์

เป็นโครงการประชารัฐของบ้านหนองจอก ดอกจะบานช่วง กลางเดือนมีนาคม – ต้นเมษายนของทุกปี

📍พิกัด : ซอยตรงข้าม ที่ว่าการอำเภอเกาะคา หลังจากข้ามสะพานแม่น้ำวังแล้วให้สังเกตซอยบริเวณเชิงสะพาน เข้าซอยประมาณ 500 เมตร

📍แผนที่ Google Maps