งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ 27 มิ.ย. 2559

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ 27 มิ.ย. 2559

บันทึกเมื่อ :

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับชาวตำบลกล้วยแพะ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจัด “งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ” นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึง การจัดงานประเพณีสรงน้ำ พระธาตุวัดดอยม่วง…